Privacy statement

Privacy statement KAM-interactive:

 1. KAM-Interactive zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden om de content en persoonsgegevens vertrouwelijk te houden. KAM-Interactive gebruikt de volgende persoonsgegevens:· namen; · e-mail adressen; · gebruikersnamen.
 2. KAM-Interactive slaat Persoonsgegevens op voor de volgende doelen:
  • factureren van de vergoeding;
  • factureren aan/beoordelen van facturen van derden,
  • beoordeling kredietwaardigheid klant;
  • beheren van het KAM-Interactive netwerk en faciliteiten;
  • signaleren, opsporen en tegengaan van misbruik;
  • voldoen aan de aan KI gestelde wettelijke eisen;
  • levering van diensten waarbij deze gegevens noodzakelijk zijn.
 3. KAM-Interactive gebruikt de gegevens voor doelen waarvoor deze bedoeld zijn; indien de gegevens niet meer relevant zijn voor KAM-Interactive worden deze verwijderd.
 4. KAM-Interactive hanteert met betrekking tot de beveiliging:
  • een strenge selectie van de partijen die toezien op de beveiliging van de opslag, verwerking, onderhoud en toegang tot de data en de hard- en software in de web-omgeving;
  • de AVG richtlijnen met betrekking tot beveiliging van persoonsgegevens;
  • een geheimhoudingsclausule voor haar eigen medewerkers en onderaannemers die toegang hebben tot de web-omgeving;
  • een procedure waarmee de klant toegang tot de web-omgeving verkrijgt door het per mail versturen van een inlogcode die bestaat uit één gebruikersnaam en één wachtwoord.
  • een werkwijze waardoor de klant zelf verantwoordelijk is voor het op een adequate wijze beheren van deze inlogmethode.
  • een werkwijze waardoor de klant zelf verantwoordelijk is voor bewaken van het vertrouwelijke karakter van de content en met name van de concurrentie en privacy gevoelige informatie die de klant zelf in de web-omgeving plaatst.
  • een werkwijze waardoor de klant zelf verantwoordelijk is voor het hanteren van de AVG richtlijnen met betrekking tot deze content.
  • het op een adequate wijze beheren van deze inlogmethode.
 5. KAM-Interactive deelt alleen gegevens met derden:
  • wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
  • wanneer dit wettelijk verplicht is.
 6. Indien de klant de indruk heeft dat de gegevens niet goed beveiligd zijn , dient deze contact op te nemen met KAM-Interactive.
 7. Klanten van KAM-Interactive hebben ten alle tijden het recht om de eigen gegevens in te zien en deze te wijzigen.
 8. KAM-Interactive heeft ten alle tijden het recht om de algemene voorwaarden aan te passen.

 

Zie ook:

Voor meer informatie lees onze algemene voorwaarden