KAM-systeem.nl overal toegang tot uw managementsysteem

 Wat zijn de voordelen van ons KAM-systeem?

Het streven naar continue verbetering op het gebied van Kwaliteit, Arbeid en Milieu, heeft geleid tot een ontwikkeling van een nieuwe webapplicatie. Deze webapplicatie is ingericht als KAM-managementsysteem. Het is daarmee een praktisch hulpmiddel dat de papieren handboeken, documenten en registraties kan vervangen. 

Bent u op zoek naar een makkelijkere oplossing? Dan is ons digitale KAM systeem ideaal. Alle processen in dit systeem zijn zo efficiënt, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk zijn gemaakt.

Tarieven KAM-systeem 2023

Doordat dit systeem is ingericht is op basis van de High Level Structure zijn er voor verschillende normen geringe aanpassingen nodig. Hierdoor kan het systeem gekenmerkt worden als “one fits all”. Bovendien is dit digitaal kam-systeem overal via de Cloud beschikbaar en is toegankelijk voor meerdere gebruikers tegelijkertijd. Dit maakt het KAM systeem zeer geschikt voor remote auditing.

De indeling van het KAM systeem ziet er standaard als volgt uit:

 • Context van de organisatie
 • Leiderschap
 • Planning
 • Ondersteuning
 • Uitvoering
 • Evaluatie van prestaties
 • Verbetering

De indeling en de content van het management systeem zijn aan te passen naar eigen behoefte.

De volgende modules zijn beschikbaar in het KAM-systeem:

Werkplan Generator

In de module Werkplan Generator kunnen VG werkplannen worden gegenereerd. In een VG plan wordt de samenwerking tussen de hoofd- en onderaannemer(s) omschreven. Ook wordt hierin omschreven welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden om werknemers hun veiligheid te garanderen.

De eisen die aan V&G-plannen worden gesteld zijn verwerkt in deze module. Hierdoor kunnen V&G-plannen eenvoudig worden opgesteld en bijgehouden. Er zijn momenteel werkplannen voorbereid voor de ontwerp- en uitvoeringsfase in de volgende branches: 

 • bouw/algemeen
 • bodem saneren
 • schilders
 • sloopwerken

Werkplek inspecties

In de module Werkplek Inspecties kunt uw werkplekinspecties creëren op basis van de door ons voorgeprogrammeerde checklist. U kunt ook de checklist naar eigen inzicht inrichten of aanmaken. In een werkplekinspectie worden de condities van de werkplekken en de verrichtingen van de medewerkers beoordeeld. Echter, in de module Werkplek Inspecties kunnen ook controles en audits worden toegepast.

Deze werkplekinspecties kunnen eenvoudig ter plekke worden uitgevoerd via uw mobiele telefoon of tablet. De resultaten van de werkplekinspecties kunnen in deze module worden geanalyseerd.

Module Meldingen

In de module meldingen kunnen de eisen die aan het melden, registreren en analyseren van klachten, verbetervoorstellen, schades, afwijkingen, overtredingen, (bijna)ongevallen, onveilige handelingen en -situaties worden gesteld en verwerkt. Deze eisen kunnen in deze module eenvoudig worden opgesteld, bijgehouden en geanalyseerd.

De status van de melding, de te nemen acties en de verantwoordelijke(n) kunnen tevens worden geregistreerd. Ook deze meldingen kunnen worden uitgevoerd via uw telefoon of tablet.

Personeel

In de module Personeel kunnen de voor de KAM- en overige aspecten relevante gegevens van de medewerkers worden geregistreerd, bijgehouden en geanalyseerd. Ook kan deze module meldingen genereren over onder andere de verloopdata van diploma’s certificaten en overige officiële documenten.

Arbeidsmiddelen

In de module Arbeidsmiddelen de voor de KAM- en overige aspecten relevante gegevens van de arbeidsmiddelen worden geregistreerd, bijgehouden en geanalyseerd. Ook kan deze module meldingen genereren over onder andere de verloopdata van keuringsdata, onderhouds- en garantietermijnen.  

Heeft u interesse in ons systeem? Ontvang een gratis demo voor 30 dagen!

Voor nadere informatie: 

Telefoonnummer: 088-2848678       

E-mail: info@kam-interactive.nl

 

Terug naar boven

KAM-systeem.nl

Modules

Werkplan generator

Werkplek inspecties

Meldingen

Personeel 

Arbeidsmiddelen

 
Download nu ook de app waarin je meldingen aan kunt maken en werkplekinspecties kunt uitvoeren.


Beschikbaar voor Android en Apple.

 

Direct naar het KAM-systeem