KAM: Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu

KAM-systeem.nl overal toegang tot uw managementsysteem

 

Wat is een KAM managementsysteem?

Een KAM systeem is een managementsysteem dat is gefocust op Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (afgekort KAM). Arbeidsomstandigheden (afkorting Arbo) zijn de situaties waarin medewerkers worden geacht om te werken. Als alternatief voor de afkorting KAM wordt ook vaak de Engelse varianten HSEQ, SHEQ of QHSE gebruikt. Deze afkortingen staan voor Health, Safety, Environment and Quality.

In de praktijk bestaat een KAM systeem voornamelijk uit op schrift gestelde handboek, procedures en formulieren. Een dergelijk systeem wordt gebruikt om continue verbetering aan de hand van gestelde KAM-doelstellingen te waarborgen.

 

 

Wat is het doel van een KAM managementsysteem?

Het doel van een KAM systeem is om normen en wettelijk gestelde eisen, op het gebied van KAM, te monitoren en te ondersteunen.

Een van de wettelijke eisen waar een KAM systeem bij ondersteunt is om te voldoen aan de Arbowet. Maar wat houdt de Arbowet in? Deze wet heeft als doel ervoor te zorgen dat alle medewerkers binnen een bedrijf gezond en veilig kunnen werken. Tevens ondersteunt een KAM systeem bij de normen die te maken hebben met zowel de ISO certificering (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) als de VCA certificering (VCA, VCU).

 

 

Waarom een digitaal KAM-managementsysteem?

Het streven naar continue verbetering op het gebied van Kwaliteit, Arbeid en Milieu, heeft geleid tot een ontwikkeling van een nieuwe webapplicatie. Deze webapplicatie is ingericht als KAM-managementsysteem. Het is daarmee een praktisch hulpmiddel dat de papieren handboeken,  documenten en registraties kan vervangen.

Bent u op zoek naar een makkelijkere oplossing? Dan is ons digitale KAM systeem de ideale oplossing. Dit systeem wordt als lean gekenmerkt, wat in houdt dat alle processen in dit systeem zo efficiënt, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk zijn ingericht. Doordat dit systeem is gericht op efficiëntie zijn er voor verschillende normen geringe aanpassingen nodig. Hierdoor kan het systeem gekenmerkt worden als “one fits all”. Bovendien is dit digitaal kam-systeem overal via de Cloud beschikbaar en is toegankelijk voor meerdere gebruikers tegelijkertijd.

Bij een snel groeiend aantal organisaties in diverse branches bewijst deze applicatie door de diverse functionaliteiten en analyse mogelijkheden dagelijks zijn nut.

Verder krijgt u met onze goede prijs-kwaliteit verhouding van het KAM systeem een uitstekende service voor een scherpe prijs. De prijzen kunt u hier vinden.

 

Het digitale KAM systeem is ingericht op basis van de High Level Structure (HLS). Door deze structuur is het systeem relatief eenvoudig aan te passen voor de volgende normen:

Kwaliteit:

Arbeidsomstandigheden:

 • VCA (Veiligheid, gezondheid, milieu (VGM) Checklist Aannemers);
 • VCU (Veiligheid, gezondheid, milieu (VGM) Checklist Uitzend- en Detacheringsbureaus);
 • ISO 45001 (arbeidsomstandigheden).

Milieu:

Asbest:

Overig:

 

Hoe ziet ons KAM Systeem eruit?

Het KAM systeem is ingericht op basis van de High Level Structure (HLS).De volgorde en de onderliggende samenhang van veel managementsysteemnormen zijn georganiseerd op basis van deze structuur.

De indeling van het KAM systeem is als volgt:

 • Context van de organisatie;
 • Leiderschap;
 • Planning;
 • Ondersteuning;
 • Uitvoering;
 • Evaluatie van prestaties;
 • Verbetering.

Ter ondersteuning van het systeem zijn de volgende modules ontwikkeld met specifieke fuctionaliteiten:

Module Werkplan Generator

In de module Werkplan Generator kunnen VG werkplannen worden gegenereerd. In een VG plan wordt de samenwerking tussen de hoofd- en onderaannemer(s) omschreven. Ook wordt hierin omschreven welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden om werknemers hun veiligheid te garanderen. De eisen die aan V&G-plannen worden gesteld zijn verwerkt in deze module. Hierdoor kunnen V&G-plannen eenvoudig worden opgesteld en bijgehouden. Er zijn momenteel werkplannen voorbereid voor de ontwerp- en uitvoeringsfase in de volgende branches: 

 • bouw/algemeen;
 • bodem saneren;
 • sloopwerken.

Module Werkplek Inspecties

In de module Werkplek Inspecties kunt uw werkplekinspecties creëren op basis van de door ons voorgeprogrammeerde checklist. U kunt ook de checklist naar eigen inzicht inrichten of aanmaken. In een werkplekinspectie worden de condities van de werkplekken en de verrichtingen van de medewerkers beoordeeld. Echter, in de module Werkplek Inspecties kunnen ook controles en audits worden toegepast. Deze werkplekinspecties kunnen eenvoudig ter plekke worden uitgevoerd via uw mobiele telefoon of tablet. De resultaten van de werkplekinspecties kunnen in deze module worden geanalyseerd.

Module Meldingen

In de module meldingen kunnen de eisen die aan het melden, registreren en analyseren van klachten, verbetervoorstellen, schades, afwijkingen, overtredingen, (bijna)ongevallen, onveilige handelingen en -situaties worden gesteld en verwekt. Deze eisen kunnen in deze module eenvoudig worden opgesteld, bijgehouden en geanalyseerd. De status van de melding, de te nemen acties en de verantwoordelijke(n) kunnen tevens worden geregistreerd. Ook deze meldingen kunnen worden uitgevoerd via uw telefoon of tablet.

Modules Personeel

In de module Personeel kunnen de voor de KAM- en overige aspecten relevante gegevens van de medewerkers worden geregistreerd, bijgehouden en geanalyseerd. Ook kan deze module meldingen genereren over onder andere de verloopdata van diploma’s certificaten en overige officiële documenten.

Modules Arbeidsmiddelen

In de module Arbeidsmiddelen de voor de KAM- en overige aspecten relevante gegevens van de arbeidsmiddelen worden geregistreerd, bijgehouden en geanalyseerd. Ook kan deze module meldingen genereren over onder andere de verloopdata van keuringsdata, onderhouds- en garantietermijnen.  

 

 

Heeft u interesse in ons systeem? Ontvang een gratis demo voor 30 dagen!

Voor nadere informatie: 

Telefoonnummer: 088-2848678       

E-mail: info@kam-interactive.nl

 

Terug naar boven

Naar het KAM-systeem